Bón phân cho cam, quýt, bưởi

28-02-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân cho cam, quýt, bưởiKhi đào hố để trồng cây cam, quýt, bưởi, lấy lớp đất mặt trộn đều với 30kg phân chuồng hoai mục loại tốt trộn với 0,2-5kg phân lân Văn Điển (tecmôphốtphat), với 0,1-0,2kg sulfat kali (K2S04). Lấp hố trước khi trồng 15 – 20 ngày.

 

Cam, quýt, bưởi cần được bón nhiều phân, cân đối các nguyên tố dinh dưỡng, đủ vi lượng cây mới sinh trưởng khỏe, sung sức, có khả năng chống chịu tốt với sâu bệnh hại, cho năng suất cao. Ở mỗi giai đoạn sinh trưởng và phát triển, nhu cầu phân bón có khác nhau. Ngoài lượng phân bón khi trồng, cần phải bón bổ sung hàng năm, có như vậy mới đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

 

Cây 14 năm tuổi bón với lượng phân: 30kg phân chuồng + 0,1 — 0,2kg phân lân nung chảy bón vào cuối mùa sinh trưởng và 200g phân ure + 100g phân sunfat kali vào các thời kỳ: tháng 1-2, tháng 4-5, tháng 9 -10. Các lần bón với lượng phân như sau:

 

Lần 1 bón 30% lượng phân đạm.

Lần 2 bón 40% lượng phân đạm và phân kali.

Lần 3 bón 30% lượng phân đạm còn lại.

 

Phương pháp bón phân cho cam, quýt, bưởi

 

Phân chuồng và phân lân bón một lần vào sau vụ thu hoạch. Cây 5-8 tuổi bón với lượng phân: phân chuồng tốt 30-50kg + 1-2kg phân đạm + 3-5kg phân lân nung chảy + 1-l,2kg phân sunfat kali.

 

Cách bón: Phân chuồng và phân lân bón một lần vào sau vụ thu hoạch. Phân đạm bón 60%, phân kali bón 40% vào tháng 1-2. Số phân đạm còn lại bón vào tháng 5-6.

 

Các loại phân rắc đều bón cách gốc 30 – 50cm, phủ lên trên bằng một lớp đất bột mỏng, hoặc rơm rác, sau đó tưới nước. Tránh phủ đất quá dày, sát gốc cây vì dễ gây bệnh thối gốc.

 

Các nguyên tố vi lượng khi cần có thể phun lên lá: hòa lkg nitrat magiê trong 1000 lít nước phun đến ướt lá. Sulfat kẽm pha 100g trong 100 lít nước phun vào thời kỳ ra lá vụ xuân. Cây thiếu đồng (Cu) có thể phun dung địch Boocđô hoặc oxit clorua đồng với lượng pha 400g vào 100 lít nước.

 

Trường hợp cây thiếu Bo, có thể phun dung dịch borat vối nồng độ pha 300g trong 100 lít nước. Thiếu mangan, thì phun dung dịch sulfat mangan vói nồng độ 100g trong 100 lít nước.

 

Cây từ 6-8 tuổi trở lên có thể căn cứ vào sản lượng thu hoạch quả hàng năm đế định lượng phân bón cho phù hợp. Nếu thu hoạch 15 tấn quả/ha thì bón cho l cây là 30kg phân chuồng hoai + 400g phân đạm + l000g phân lân nung chảy + 500g phân sulfat kali. Còn đạt năng suất 30 tấn quả/ha thì lượng phân bón tăng lên gấp đôi (cần phải căn cứ vào mật độ cây trồng, lượng phân bón tăng khi trồng với mật độ thưa và lượng phân giảm khi trồng với mật độ dày).

 

Tổng lượng phân chuồng và phân lân, vôi bột được bón 1 lần vào tháng 11 cho đến tháng 1. Phân đạm và phân kali được chia làm 3 thời kỳ, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Có nơi người ta bón phân ở các thời kỳ với lượng phân bón như sau:

 

Cây 1-3 tuổi: 70 – 300g phân ure + 100-300g phân DAP + l00g phân clorua kali/cây.

Cây 4-6 tuổi: 350 – 450g phân ure + 450-550g phân DAP + 250g phân clorua kali/cây.

Cây 7-9 tuổi: 600 – 750g phân ure, 650 – 850g phân DAP + 350g phân clorua kali /cây.

Cây trên 10 tuổi: 800-1700g phân ure + 900-1100g phân DAP + 450g phân clorua kali /cây.

 

Cách bón: cây 1-2 năm tuổi pha phân hóa học với nước tưới cho cây, còn đối với cây đã cho quả thì chia làm 4 lần để bón:

 

Lần 1: Trước khi ra hoa bón 1/3 lượng phân đạm.

Lần 2: Sau khi đậu quả 6-8 tuần, bón 1/2 phân đạm và 1/2 phân kali.

Lần 3: Trước khi thu hoạch 1-2 tháng, bón phân kali 1/3.

Lần 4: Sau khi thu hoạch xong, bón toàn bộ phân lân và 1/3 phân đạm. Bón thêm phân hữu cơ với lượng 20kg/cây.

 

Trong quá trình chăm sóc cho cây cam, quýt, bưởi cần thường xuyên theo dõi để phát hiện những biến đổi của cây, mà đáp ứng yêu cầu chất dinh dưỡng. Có như vậy mới đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao và đều.

 

VHDT

{ 1 comment… read it below or add one }

tuyen January 7, 2014 at 10:05 am

Xin hỏi tài liệu này ban quản trị lấy từ nguồn nào vậy?
Có thể cung cấp cho tôi được không? Xin cảm ơn

Previous post:

Next post: