Hỏi đáp bón phân cho cây dứa

17-04-2013 in Bón phân cho cây

Hỏi đáp bón phân cho cây dứaDứa có cần bón phân không?

 

Có những tài liệu nói dứa là cây “ăn đá nhả vàng” là không đúng. Dứa cũng cần bón như những cây khác. Bón đạm làm quả dứa to lên, màu sắc vỏ quả đẹp thêm. Bón kali có tác dụng chống đổ, giảm tỷ lệ quả nứt và thúi; tác dụng của lân chưa rõ ràng. Ngành nông nghiệp đưa ra lượng phân bón cho 1 hecta dứa như sau: 8-10 tấn phân hũu cơ, 300 – 500 kg sunfat amon, 150 – 200 kg supe lân, 200 – 300 kg sunfat kali.

 

Thời gian bón nên như thế nào?

 

Nên bón lót sau thu hoạch, vào khoảng tháng 8, 9, 10… Bón thúc hai lần trong một năm, một làn vào tháng 12, 1, 2, trước khi cây ra hoa và một lần bón vào tháng 4,5 để quả phát triển. Nên bón lót 50% tổng lượng phân bón, và mỗi đợt bón thúc 25%.

 

Cách bón ra sao?

 

Rễ dứa nông và tỏa hẹp, nên bón nóng, bón trực tiếp quanh gốc và bón nhiều lần. Thông thường, theo các cách:

Bón nh: cày rạch lên hàng dứa, bón phân xong lấp đất, vun hàng.

Bón hốc: đào một hốc sâu khoảng 10 phân giữa 2 hàng dứa, bón phân rồi lấp đất.

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: