Phân hóa học có làm giảm chất lượng nông sản?

18-03-2013 in Bón phân cho cây

Phân bón và chất lượng nông sảnCó phải sử dụng phân hóa học chất lượng sản phẩm sẽ xấu đi không?

 

Gần đây có nhiều ý kiến về vấn đề này – nhất là tại các nước phát triển. Về dùng phân hóa học có hai loại ý kiến: Một số người cho rằng bón phân hóa học ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm, hại đến sức khỏe con người và đề nghị phát triển nên nông nghiệp phi hóa học. Đó là loại ý kiến cực đoan. Loại ý kiến thứ hai cho rằng sở dĩ có ảnh hưởng xấu chi vì sử dụng không đúng như bón quá nhiều, bón không đúng lúc, bón không cân đối. Do vậy cần chú ý đến cách bón.

 

Đối với nông nghiệp nước ta, có trường hợp bón phần hóa học ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chưa?

 

Nói chung là chưa vì hai lẽ:

  1. Lượng phân hóa học sử dụng vẫn quá ít so với thế giới (thậm chí quá ít so với nhu cầu).
  2. Theo tập quán nhân dân ta sử dụng nhiều phân chuồng.

Nói riêng, một số trường hợp cá biệt cũng đã xảy ra nhiều hiện tượng này: các vùng trồng chè, trồng mía, chỉ chú ý bón phân đạm không  bón phân kali, phân lân nên vị chè nhạt, tỷ lệ đường trong mía thấp. Các vùng trồng rau, bón đạm muộn, trong rau chứa nhiều nitrat.

 

Có cách gì khắc phục không?

 

Biết cách bón thì phân hóa học làm tăng chất lượng sản phẩm, khống biết cách bón thì chất lượng sản phẩm giảm. Còn nếu khống bón phân hóa học thì chác chắn chất lượng chưa chắc đã tốt hơn, mà sản lượng lại giảm. Cách khấc phục là: cần chọn phân thích hợp, bón đ1ng cách, đúng lúc và bón cân đối.

 

Có phải sử dụng các loại phân hóa học có hàm lượng một hoặc hai loại chất dinh dưỡng cao (phân đậm đặc) như phân ure, DAP, DSP, TSP không có lợi không?

 

Phân đậm đặc có lợi ở chỗ: bón lượng nhỏ mà đưa được nhiều chất dinh dưỡng chủ yếu vào đất, vì vậy lợi cho việc bảo quản và vận chuyển nên giá thành hạ. Muốn có phân đậm đặc cần loại trừ các nguyên tổ phụ khác, tuy chúng cũng rất cần cho cây. Dùng nhiều phân đậm đặc sẻ sinh ra hiện tượng mất cân đối giữa các nguyên tố dinh dưỡng là nguyên nhân giảm năng suất và chất lượng sản phẩm, đó là mặt hạn chế của chúng. Gần đây đang chuyển sang sàn xuất loại phân phức hợp nhiều thành phần chủ yếu  là nguyên tố bón chủ yếu, thứ yếu và vi lượng. Đó là xu hướng đúng đắn.

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: