Tiêu thụ phân bón cân đối

31-07-2013 in Bón phân cho cây

Việc cung cấp các dưỡng chất có liên quan mật thiết và trưc tiếp đến việc tăng năng suất và sản lượng lương thực. Mức tăng năng suất này luôn lệ thuộc vào lượng dưỡng chất được cung cấp tương ứng. Điều có thể thấy được là nguồn phân hữu cơ thường không đủ và kém hiệu quả kinh tế để cung cấp số lượng dưỡng chất cho cầy trồng nhằm đạt yêu cầu cho năng suất cao. Do đó các loại phân vô cơ cần thiết để tăng năng suất, phẩm chất và lợi tức trong sản xuất, giúp cung ứng đủ lương thực trong tình hình dân số gia tăng hiện nay, tạo điều kiện ổn định xã hội.

 

Việc sử dụng phân bón ở các nước đang phát triển Châu Á đã trở thành phổ biến trong thập kỷ qua cùng với việc gia tăng sản xuất phân bón. Tiêu thụ phân bón đã gia tăng ở mức độ cao tạo nên nhu cầu nhập khẩu khiến Châu Á là nơi nhập khẩu phân bón lớn nhất .

 

Lượng phân bón tiêu thụ trên thế giới đạt 150 triệu tấn thập niên 1990. Trong năm 1992/1993, lượng này giảm khoảng 20 triệu tấn vì các biến động chính trị ở Châu Âu, Liên Xô (cũ) và Trung Quốc. Cùng lúc đó thì ngược lại, lượng phân bón tiêu thụ ở Châu Á lại tăng nhanh kể từ cuối thập niên 70. Trong thời gian từ năm 1988/1989 đến 1992/1993 đã gia tăng khoảng 10 triệu tấn dưỡng liệu, đạt đến tổng số 57 triệu tấn, chiếm 45% tổng lượng phân bón sử dụng trên thế giới vảo năm 1992.

 

Trong chính sách về phân bón, sự kiện quan trọng và phổ biến vào đầu những năm 90 là việc bãi bỏ chế độ trợ cấp, thấy rõ ở Trung Quốc và Ấn Độ là 2 nước tiêu thụ phân bón lớn nhất. Tại Trung Quốc, nước đứng đầu về tiêu thụ phân bón trên thế giới, các trợ cấp đối với phân bón đều được bãi bỏ vào năm 1993 và điều này dã làm giảm sút lượng phân bón sử dụng tại đây.

 

SỬ DỤNG PHÂN BÓN CÂN ĐỐI

 

Sự mất cân đối trong sử dụng phân bón cho cây trồng gây ra sự thiếu hụt các dưỡng chất trong đất. Khi một dưỡng chất được cung cấp không đủ cho yêu cầu, năng suất cây trồng sẽ giảm sứt rõ rệt cho dù các dưỡng liệu khác được cung cấp với số lượng lớn.

 

Nhiều thí nghiệm được thực hiện khắp Châu Á cho thấy tầm quan trọng của việc bón phân cân đối đối với năng suất hoa màu. Trung Quốc là nước đã nhận ra sự mất cân đối lớn trong quá trình cung câp các duỡng liệu. Đăc biệt là hiện tượng thiếu lân và kali do việc bón nhiều phân đạm trong thời gian qua làm giảm sút hiệu quả của phân đạm sử dụng.

 

Mục đích của Trung Quốc hiện nay là nhằm đạt tới tỷ lệ sử dụng N, P2O5, K là 4-2-1 là tỷ lệ phù hợp đối với các loại cây cho hạt. Thêm vào đó, sự cung cấp các dưỡng liệu thứ yếu như lưu huỳnh, canxi, magiê, cũng như các chất vi lượng là rất cần thiết để có thể đạt đến tiềm năng về năng suất của các loại giống cây trồng mới.

 

Tuy nhiên, phương pháp sử dụng phân bón tốt nhất vẫn phải căn cứ vào từng điều kiện về cây trồng, đất đai và các đặc điểm riêng của từng địa phương nơi sản xuất

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: