Các khoáng chất phân bón

03-03-2013 in Các loại Phân bón

Phân NPK chứa 3 khoáng chất cần thiết nhất cho câyThế nào là phân bón đa lượng, trung lượng và vi lượng?

Cây hút từ đất và không khí khoảng 70 nguyên tố khoáng khác nhau – trong đó có 16 nguyên tố, nếu thiếu chúng cây sinh trưỏng không bình thưòng hoặc không sống được, gọi là nguyên tố không thể thiếu được. Tùy theo nguyên tố đó quan trọng đối với cây trồng đến mức nào, tùy theo khả năng cung cấp của đất nhiều hay ít, có cần bổ sung hay không mà chia làm ba loại:

 

– Phân chứa nguyên tố dinh dưõng chủ yếu: Đạm (N), Lân (P) và Kali (K), gọi là phân hóa đa lượng.

– Phân chứa các nguyên tố dinh dưỡng thứ yếu Canxi(Ca)- (Mg), Lưu huỳnh (S). Gọi là phân bón trung lượng.

– Phân chứa các nguyên tố với lượng rất nhỏ như: Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Đồng (Cu), Cio (Cl), Molipden (Mo)…, gọi là phân vi lượng.

 

Ngoài 16 nguyên tố này còn có một số nguyên tố có ít nhiều tác dụng đối với cây, gọi là nguyên tố có ích. Đó là Côban (Co), Natri (Na) Silic (Si), Selen (Se) Strongti (Sr), Niken (Ni), các loại đất hiếm. Vi dụ Co cần cho vi sinh vật sống trên cây họ đậu cố định được đạm khí trời, Silic cần cho cây hoa thảo cứng thân…

 

Có phải cây trồng yêu cầu tất cả các nguyên tố khoáng kể trên không?

Đúng, yêu câu tất cả những cây trồng khác nhau trồng trên đất khác nhau, yêu cầu các chất dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau mà ta sẽ nói kỹ sau. Sơ bộ có thể nói rằng trên đất bạc màu để có năng suất cao, ổn định nhất thiết phải bón phân kali ngoài việc bón phân hữu 0(1, phân đạm, phân lân. Nhưng trên đất phù sa sông Hồng mới được hồi thì không nhất thiết.

 

Cây hút các nguyên tố từ đâu, dưới dạng nào?

Từ đất và  không khí, qua lá và rễ. Rễ chủ yếu hút các chất dưới dạng hòa tan trong nước thậm chí không tan trong nước, nhưng tan được trong axit yếu do rễ tiết ra. Lá cũng trực tiếp hấp thụ được các chất dinh dưỡng để tạo nên các hợp chất hữu co cho cây. Nói chung các chất dinh dưỡng cây hút từ rễ cũng được dẫn lên lá và tại đó cây trồng tổng hợp các chất hữu cơ. Lá là một “nhà máy sản xuất các chất hữu cơ” của thực vật.

 

Có phải tất cả các chất dinh dưỡng có trong đất, hoặc có trong phân bón, là cây đều sử dụng được có hay không?

Không phải như vậy. Chỉ có một phần tan được trong nước hoặc trong axít yếu gọi là phần dễ tiêu. Phần còn lại gọi là phần khó tiêu. Ví dụ trong đất phèn có đến đến 0,1 % P2O5 nhưng lân dễ tiêu rất ít có khi không phát hiện được bằng phương pháp phân tích thông thường. Trong phân chuồng có khoảng 0,3 – 0,4% N trong đó chì 10-20% cây sử dụng ngay được, phần còn lại phải qua quá trình phân giải) chuyển thành dạng cây sử dụng dược.

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: