Hỏi đáp về phân vi sinh

31-03-2013 in Các loại Phân bón

Phân vi sinh vật là gì?

 

Phân vi sinh vật được chế tạo bằng cách dùng các loại vi sinh vật như vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân pha trộn vào bột hữu cơ như bột than bùn để bón vào đất hoặc trộn với hạt giống để gieo. Phân có tác dụng làm tăng quá trình cố định đạm hoặc phân giải lân trong đất để cung cấp cho cây trồng.

 

Phân vi sinh vật bón có tác dụng không?

 

Có, nhưng tùy theo loại cây và tùy theo điều kiện ngoại cảnh. Hiện nay có loại Nitragin bón cho cây đỗ đậu và Azodin bón cho cây lúa.

 

Phân sinh học là gì?

 

Gần đây xuất hiện danh từ “phân sinh học” hay “phân sinh hóa”. Đó là loại phân được chế tạo do trộn vào bột hữu cơ (chủ yếu là than bùn) và phân trộn NPK một số loại men và một số hoạt chất để làm tăng độ hữu hiệu của phân hoặc khi bón vào đất sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các quá trình sinh bọc, làm tăng các quá trình hóa – lý trong đất… góp phần làm tăng năng suất cây trồng. Người ta cũng có thể tinh chế thành dung dịch có chứa các loại men, các loại hoạt chất, các nguyên tố vi lượng… phun lên lá để kích thích sự phát triển của cây trồng, điều hòa dinh dưỡng và bổ sung chất dinh dưỡng trong những giai đoạn phát triển quan trọng. Phân sinh học hiện nay đang được thử nghiệm trong sản xuất nông nghiệp và bước đầu thấy có hiệu quả.

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: