Phân lân và cây trồng

14-04-2013 in Các loại Phân bón

Lân có tác dụng gì với cây?

 

Lân có trong thành phần của protit tạo nên nhân tế bào, vì vậy nó là chất không thể thiếu cho sự sổng của cây. Lân rất cần cho sự hình thành nên các bộ phận mới ra mầm non, đẻ nhánh, phân cành, ra hoa, đậu quả và phát triển hệ rễ. Lân ảnh hưởng đến sự vận chuyển đường, bột tích lũy về hạt và các bộ phận thu hoạch. Lân còn ảnh hưởng đến tính lưu động của chất nguyên sinh làm cho cây chống được lạnh, chống được nóng. Lân còn có tác dụng đệm, làm cho cây chịu được chua, kiềm.

 

Cây hút lân ở đâu, dưới dạng nào?

 

Trong đất có các chất hữu cơ có chứa lân và các khoáng vật có chứa lân. Phần lớn lân trong đất ở dạng các phốt phát canxi, apatit, các phốt phát , sắt,  nhóm khó hòa tan, nên cây khó sử dụng. Chỉ một phần rất nhỏ tan trong nước hoặc tan trong axit yếu cây mới sử dụng được gọi là lân dễ tiêu. Phần lớn lân ở dạng hữu cơ cũng phải qua quá trình chuyển thành dễ tiêu cây mới có thể sử dụng được.

 

Thế nào là dùng lân tăng đạm?

 

Cây họ đậu được bón lân phát triển tốt, nhiều nốt rễ. Vi sinh vật ở nốt rễ có khả năng cố định đạm khí trời làm tăng luợng đạm trong đất. mà cây có thể hấp thụ được. Trồng cây họ đậu, vùi thân lá làm phân xanh, là cách làm tăng đạm dễ tiêu trong đất cho cây trồng vụ sau. Cách làm này gọi là dùng lân tăng đạm. Bón lân cho cây họ đậu để cây họ đậu phát triển  cung cấp được nhiều đạm cho cây trồng vụ sau.

 

Bón thừa phân lân có gây hại gì không?

 

Phân lân “hiền hòa” nhất. Cho đến nay, chưa thấy gây hại gì rõ rệt đến năng suất và phẩm chất nông sản. Một số trường hợp mới phát hiện thấy hiện tượng thiếu kẽm ở ruộng lúa khi bón nhiều lân. Trái lại lân tồn dư trong đất,cây có thể sử dụng cho các vụ sau. Vụ đầu cây chỉ sử dụng 10-25% lân trong supe lân. Phần còn lại tồn lưu trong đất. Bón lân nhiều năm hệ số sử dụng nâng cao.

 

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: