Sử dụng phân phức – hỗn hợp

11-09-2013 in Các loại Phân bón

Đầu thập kỷ 1930, bên cạnh các loại phân đơn đạm Sunfat, đạm nitrat, supe lân đơn, kali clorua, kali sunphat…, một số loại phân phức hợp, phân trộn chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng N,P,K xuất hiện ở dạng bột. Nhưng mãi đến đầu năm của thập kỷ 1960, những loại phân phức hợp, phân trộn ở dạng hạt, có hàm lượng dinh dưỡng cao mới được sản xuất phổ biến.

 

Năm 1968, ở Anh loại phân phức hợp, phân trộn đã sử dụng chiếm 78% với tỷ lệ N.P.K trong phân đạt 38.2%. Ở Mỹ sử dụng chiếm 72,7% với tỉ lệ N,P,K trong phân đạt 36,8%, ớ Pháp sử dụng chiếm 53,3% với ti lệ N,P,K trong phân đạt 31,9%, ờ CHLB Đức sử dựng chiếm 50,5% với tỉ lệ N,P,K trong phân đạt 39,2%. Tỉ lệ N:P:K trong phân được chế tạo ở mỗi nước không giống nhau, cho nên tỉ lệ NPK nguyên chất chiếm trong tổng số NPK nguyên chất được sử dụng khác nhau.

 

Từ giữa thập kỷ 60, những nước phát triển đã dùng phân phức hợp, phân hỗn hợp với số lượng N.P.K nguyên chất chiếm trên 60%, trong đó N chiếm 45%, P chiêm 60%, K chiếm 81%. Cuối thập kỷ 70, đầu thập kỷ 80 lại nay, phân phức hợp, phân hỗn hợp được sản xuất va sử dụng rộng rãi trên thế giới với nhiều chủng loại khác nhau.

 

Phân phức hợp, phân hỗn hợp không chỉ chứa 2 hoặc 3 nguyên số đa lượng N.P.K mà còn chứa các chất trung lượng, vi lượng với các tỉ lệ khác nhau như DAP, AMP, NPK, NPKS, NPKSMg, PKMg, PKCaMg, NPKZn…

 

Ở Nhật Bản cuối thâp kỷ 70, cùng với tăng số lượng  phân khoáng sử dụng, đã có một sự biến đổi rất nhanh trong cơ cấu sử dụng phân đơn và phân phức, phân hỗn hợp. Số lượng N, P205 chiếm trên 80%, số lượng K2O chiếm trên 90% trong tổng số lượng phân khoáng sử dụng. Những năm gân đây nhiều cồng ty Nhât Bản đã sản xuất nhiều loại phân phức, phân trộn có chứa cả Si, Mg với các tên gọi rất hay.

 

Ở Trung Quốc những năm gần đây số lượng dùng phân phức, phân hỗn hợp đã đươc tăng lên đáng kể. Hiện nay đang áp dung còng nghệ sản xuất loại phân NPK chuyên dùng cho từng loại cây trồng, gọi tắt là BB (Bulk Blend Fertilizer), vd N-P205-K2O:

26 : 8,9 : 18,7

27,25 : 3,25 : 21,3

24,55 : 9.8 : 19,65

25,9 : 7,7 : 19,5

So với các loại phân phức hợp khác, phân BB đối với lúa tăng được 4,8%, đối với rau tăng được 10,4%.

 

Ở Việt Nam, trong những năm của thập kỷ 70 đã sử dụng phân phức hợp và phân hỗn hợp, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Các loại phân DAP, phân NPK ba màu đã được nhập từ Nhật, Mỹ. Việc sản xuất các loại phân trộn thi mới bắt đầu từ đầu thập kỷ 80. Hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất như Công ty supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Nhà máy phân lân Văn Điển, Nhà máy phân bón Binh Điền…

 

Số lượng sản xuất phân hỗn hợp NPK từ năm 1989 lại nay tăng gấp 15 lần so với năm 1986, đồng thời về chủng loại cũng đa dạng hơn. Ngoài NPK hỗn hợp do các cơ sở trong nước sản xuất, nước ta cũng nhập một khối lượng khá lớn bao gồm DAP và các loại phân NPK khác.

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: