Bón phân cho cây

Bón phân cho cây ăn quả

Đăng ngày 21.02.2013 in Bón phân cho cây

Cây ăn quả ở mỗi thời kỳ có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Do vậy, việc bón phân cho cây ăn quả đòi hỏi phải áp dụng tốt các biện pháp kỹ thuật, có như vậy mới đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Dưới đây là quy trình bón phân:   1. Bón lót:   Thông thường khi trồng cây […]

Cách sử dụng phân đạm hiệu quả

Đăng ngày 15.02.2013 in Bón phân cho cây

Để việc sử dụng phân đạm đạt hiệu quả cao, người nông dân cần thực hiện tốt công việc sau:   Phân đạm cần phải được bảo quản tốt, xây dựng kho tàng cẩn thận, không bị ngoại cảnh tác động. Phân đạm được đựng trong túi nilông bịt kín. Không để phân đạm cùng với các loại phân khác.   Khi bón phân đạm cho […]

Bón phân cho cà phê

Đăng ngày 08.02.2013 in Bón phân cho cây

Cà phê là một trong những cây trồng có nhu cầu về chất dinh dưỡng rất cao. Người ta ước tính, năng suất 3 tấn nhân/ha, cây cà phê lấy đi từ đất l00kg N, 20kg P205, 140kg K20 và lấy đi từ đất một lượng các nguyên tố vi lượng khác.   Giống cà phê khác nhau có nhu cầu về chất dinh dưỡng khác […]

Thời tiết ảnh hưởng việc bón phân ra sao?

Đăng ngày 07.02.2013 in Bón phân cho cây

Để hiệu quả của việc bón phân đạt cao, khi bón phân cho cây trồng cần phải căn cứ vào khí hậu thời tiết. Nước ta có nhiệt độ và lượng mưa ở các vùng thay đổi liên tục. Đất đai phong phú, nhiều loại, mà mỗi loại cây trồng lại thích hợp với từng điều kiện khí hậu nhất định.   1. Nhiệt độ   […]

Bón phân và môi trường sinh thái

Đăng ngày 06.02.2013 in Bón phân cho cây

Trong quá trình bón phân, do bất cẩn hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật,  con người àm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Điều đó được biểu hiện như sau:   – Bón thừa phân đạm, cây trồng không sử dụng hết do bào mòn và rửa trôi làm nước ngầm có nhiều nitrat có thể gây ô nhiễm nguồn nước. […]

Bón phân và phẩm chất nông sản

Đăng ngày 05.02.2013 in Bón phân cho cây

Nhờ bón phân mà phẩm chất nông sản được nâng cao, sản phẩm khi thu hoạch sáng đẹp về hình thức, chất lượng thực phấm cao…   Tuy nhiên, bón phân không hợp lý sẽ làm ảnh hưởng lớn đến phẩm chất nông sản, nhất là các loại nông sản dùng làm thức ăn cho người và gia súc.   Qua nghiên cứu người ta nhận […]

Bón phân và độ phì nhiêu của đất

Đăng ngày 04.02.2013 in Bón phân cho cây

Trước khi xét đến việc bón phân ảnh hưởng thế nào đến độ phì nhiêu của đất, ta hãy xem dất đạt tiêu chuẩn trồng cây phải đạt các tiêu chí gì?   – Các hoạt động sinh sống trong đất trở lên sôi động: giun đất, côn trùng, tuyến trùng hoại sinh, vi sinh vật đất hoạt động mạnh, hút nhiều ôxy và không khí […]

Bón phân ảnh hưởng tính chất đất ra sao?

Đăng ngày 31.01.2013 in Bón phân cho cây

Đất đai cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, trong thời gian dài chịu sự tác động của con người và điều kiện tự nhiên. Sự tác động của con người vào đất là việc cải tạo đất, bón phân…   Sự ảnh hưởng đó là tích cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào các biện pháp kỹ thuật canh tác, trồng trọt, trong […]

Bón phân và sinh trưởng của cây

Đăng ngày 30.01.2013 in Bón phân cho cây

Với những đặc điểm về hình thái của cây, cho chúng ta nhận biết về quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nếu được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và bón phân, cây sẽ sinh trưởng và phát triển bình thưòng.   Còn trong trường hợp thiếu chất dinh dưỡng cây có nhiều biểu hiện về hình thái. Dưói đây là […]

Đất đai, phân bón và cây trồng

Đăng ngày 29.01.2013 in Bón phân cho cây

Để sử dụng phân bón hợp lý thì phải hiểu được đặc điểm và tính chất của từng loại đất. Bởi vì phân bón có nhiều loại, mỗi loại lại có tác dụng khác nhau.   Khi đánh giá về đặc điểm và tính chất của đất người ta căn cứ vào các tiêu chí sau:   – Các hoạt động sinh sống trong đất rất […]

123456