Giá cả phân bón hiện nay 23-3-2013

23-03-2013 in Giá Phân bón

 

Giá cả phân bón hiện nay 23-3-2013: phân DAP
Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân DAP Mỹ 508-512
Phân DAP Marốc 530-540
Phân DAP Tunisia 525-530
Phân DAP Jordan 500
Phân DAP Saudi Arabia 495-500
Phân DAP Biển Đen 500-505
Phân DAP Úc 500-510
Giá cả phân bón hiện nay 23-3-2013: phân ure
Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân ure Biển Baltic 365-380
Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) 380-385
Phân ure Đông Âu 405-410
Phân ure Đông Nam Á 397-400
Phân ure Trung Quốc 397-400
Giá phân ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân ure Trung Đông 395-410
Phân ure Ai Cập 420
Phân ure Mỹ 400-405
Nguồn FR, tinPhabon.com cập nhật

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: