Giá cả phân bón tháng 6-2013

29-06-2013 in Giá Phân bón

Giá cả phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 460-470
Phân bón DAP Marốc 490-510
Phân bón DAP Tunisia 505-515
Phân bón DAP Jordan 490-495
Phân bón DAP Saudi Arabia 490-495
Phân bón DAP Biển Đen 470-475
Phân bón DAP Úc 544-546
Phân bón DAP Trung Quốc 480-490
Giá cả phân bón MAP (fob, hàng xá)USD/tấn
Phân bón MAP Biển Đen 470-475
Phân bón MAP Baltic 470-475
Giá cả phân bón urea hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón urea Biển Baltic 298-305
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) 311-315
Phân bón urea Đông Âu 320-330
Phân bón urea Đông Nam Á 335
Phân bón urea Trung Quốc 293-300
Giá cả phân bón urea hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón urea Trung Đông 300-315
Phân bón urea Ai Cập 350
Phân bón urea Mỹ 310-320
Nguồn FR, TinPhanbon.com cập nhật

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: