Giá cả phân bón thế giới 11-5-2013

11-05-2013 in Giá Phân bón

Giá cả phân bón thế giới 11-5-2013:

Giá cả phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 485-490
Phân bón DAP Marốc 505-515
Phân bón DAP Tunisia 505-515
Phân bón DAP Jordan 500
Phân bón DAP Saudi Arabia 510-513
Phân bón DAP Biển Đen 490-495
Phân bón DAP Úc 540-545
 

 

Giá cả phân bón MAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón MAP Biển Đen 490-495
Phân bón MAP Baltic 490-495
 

 

Giá cả phân bón urea hạt trong (fob) USD/tấn
 

 

Phân bón urea Biển Baltic 340-350
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) 350
Phân bón urea Đông Âu 378-380
Phân bón urea Đông Nam Á 389-400
Phân bón urea Trung Quốc 345-350
 

 

Giá cả phân bón urea hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón urea Trung Đông 355-360
Phân bón urea Ai Cập 400
Phân bón urea Mỹ 323-335
 

 

Nguồn FR, TinPhanbon.com cập nhật

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: