Giá cả phân bón thế giới 18-2-2013

18-02-2013 in Giá Phân bón

Giá cả phân bón ure thế giới ngày 18-2-2013
Giá cả phân bón ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón ure Biển Baltic 395-420
Phân bón ure Yuzhnyy (Ucraina) 425-435
Phân bón ure Đông Âu 440-445
Phân bón ure Đông Nam Á 410-415
Phân bón ure Trung Quốc 410-420
Giá cả phân bón ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón ure Trung Đông 410-450
Phân bón ure Ai Cập 505-510
Phân bón ure Mỹ 416-420

 

Giá cả phân bón DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 466-478
Phân bón DAP Marốc 479-520
Phân bón DAP Tunisia 470-505
Phân bón DAP Jordan 502-503
Phân bón DAP Saudi Arabia 445-450
Phân bón DAP Biển Đen 472-490
Phân bón DAP Úc 500-510
Giá cả phân bón MAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân bón MAP Biển Đen 472-490
Phân bón MAP Baltic 472-490

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: