Giá cả phân nội địa 21-5-2013

21-05-2013 in Giá Phân bón

Giá cả phân bón trong nước ngày 21-05-2013:
Giá phân bón đồng/kg
Phân đạm Cà Mau: 9.200
Phân đạm Ninh Bình: x
Phân đạm Phú Mỹ: 9.700
Phân urea Indonesia đóng bao: 9.230
Phân urea Trung Quốc: 8.850
Phân NPK Korea: 10.300
Phân NPK Philippine: 11.270
Phân kali Cis (LX): 10.500
Phân kali Israel: 10.500
Phân kali Canada: 10.400
Phân DAP Korea: 15.930
Phân DAP Phillipine: 14.150
Phân DAP Trung Quốc nâu: 12.300
Phân DAP Trung Quốc đen: 12.350
Phân SA Trung Quốc: 4.420
Phân SA Korea 5.320
Phân SA Cis (LX): 4.700
Phân SA Nhật trung Vinacam: 5.400
Phân SA Nhật trung Nguyên Ngọc:  x
Phân SA Nhật (vàng): 5.050
Phân SA Đài Loan: 6.000

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: