Giá cả thị trường phân bón thế giới

09-03-2013 in Giá Phân bón

Giá cả thị trường phân bón thế giới ngày 9-3-2013

 

Giá phân bón DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 490-510
Phân bón DAP Marốc 500-540
Phân bón DAP Tunisia 525-530
Phân bón DAP Jordan 500
Phân bón DAP Saudi Arabia 470-495
Phân bón DAP Biển Đen 472-490
Phân bón DAP Úc 500-510
Giá phân bón ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón ure Biển Baltic 378-388
Phân bón ure Yuzhnyy (Ucraina) 388-410
Phân bón ure Đông Âu 420-425
Phân bón ure Đông Nam Á 397-400
Phân bón ure Trung Quốc 405-410
Giá phân bón ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón ure Trung Đông 410-420
Phân bón ure Ai Cập 460-465
Phân bón ure Mỹ 395-410
Nguồn FR, tinPhabon.com cập nhật

 

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: