Giá các loại phân bón thế giới 6-4-2013

06-04-2013 in Giá Phân bón

Giá các loại phân bón thế giới ngày 6-4-2013: phân DAP, phân MAP, phân urea hạt trong, phân urea hạt đục.

Giá phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 512-513
Phân bón DAP Marốc 510-540
Phân bón DAP Tunisia 525-530
Phân bón DAP Jordan 500
Phân bón DAP Saudi Arabia 505-510
Phân bón DAP Biển Đen 500-505
Phân bón DAP Úc 500-510
Giá phân bón MAP (fob, hàng xá)  USD/tấn
Phân bón MAP Biển Đen 510-515
Phân bón MAP Baltic 510-515
Giá phân bón urea hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón urea Biển Baltic 360-373
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) 375
Phân bón urea Đông Âu 395-400
Phân bón urea Đông Nam Á 397-400
Phân bón urea Trung Quốc 405-415
Giá phân bón urea hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón urea Trung Đông 395-405
Phân bón urea Ai Cập 395-404
Phân bón urea Mỹ 390-398
Nguồn TinPhabon.com/FR

 

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: