Giá phân bón hiện nay: thị trường thế giới

19-04-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón hiện nay: thị trường thế giới ngày 19-4-2013
Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân DAP Mỹ 500-505
Phân DAP Marốc 505-530
Phân DAP Tunisia 525-530
Phân DAP Jordan 500
Phân DAP Saudi Arabia 510-513
Phân DAP Biển Đen 497-500
Phân DAP Úc 540-545
Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân ure Biển Baltic 345-350
Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) 353-362
Phân ure Đông Âu 385-390
Phân ure Trung Quốc 512-520
Giá phân ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân ure Trung Đông 365-385
Phân ure Ai Cập 390-391
Phân ure Mỹ 350
Nguồn FR, tinPhabon.com cập nhật

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: