Giá phân bón thế giới hiện tại

18-05-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón thế giới hiện tại ngày 18-5-2013

Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân DAP Mỹ 465-468
Phân DAP Marốc 505-530
Phân DAP Tunisia 525-530
Phân DAP Jordan 496-497
Phân DAP Saudi Arabia 510-513
Phân DAP Biển Đen 482-488
Phân DAP Úc 540-545
Phân DAP Trung Quốc 487-502
Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân ure Biển Baltic 340-345
Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) 345-350
Phân ure Đông Âu 375-380
Phân ure Trung Quốc 345-350
Giá phân ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân ure Trung Đông 355-360
Phân ure Ai Cập 370-385
Phân ure Mỹ 320-328
Nguồn FR, TinPhanbon.com cập nhật

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: