Giá phân bón thị trường quốc tế 8-6-2013

08-06-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón thị trường thế giới 8-6-2013:

Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân DAP Mỹ 470-477
Phân DAP Marốc 490-510
Phân DAP Tunisia 505-515
Phân DAP Jordan 490-495
Phân DAP Saudi Arabia 500-505
Phân DAP Biển Đen 470-475
Phân DAP Úc 544-546
Phân DAP Trung Quốc 487-502
Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân ure Biển Baltic 315-320
Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) 320-325
Phân ure Đông Âu 355-360
Phân ure Trung Quốc 315-330
Giá phân ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân ure Trung Đông 310-330
Phân ure Ai Cập 360
Phân ure Mỹ 330-333
Nguồn FR, TinPhanbon.com cập nhật

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: