Giá phân bón thị trường thế giới

15-04-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón thị trường thế giới ngày 15-4-2013

 

Giá phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón DAP Mỹ 510
Phân bón DAP Marốc 505-535
Phân bón DAP Tunisia 525-530
Phân bón DAP Jordan 500
Phân bón DAP Saudi Arabia 505-510
Phân bón DAP Biển Đen 500-505
Phân bón DAP Úc 500-510
Giá phân bón MAP (fob, hàng xá) USD/tấn
Phân bón MAP Biển Đen 510-515
Phân bón MAP Baltic 510-515
Giá cả phân bón urea hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón urea Biển Baltic 345-360
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) 357-360
Phân bón urea Đông Âu 395-400
Phân bón urea Đông Nam Á x
Phân bón urea Trung Quốc x
Giá cả phân bón urea hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón urea Trung Đông 395-405
Phân bón urea Ai Cập 391.5
Phân bón urea Mỹ 380-385
TinPhanbon.com cập nhật

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: