Giá phân bón trong nước ngày 19-2-2013

19-02-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón trong nước ngày 19-02-2013
Giá phân bón đồng/kg
Phân đạm Cà Mau: 9.250
Phân đạm Phú Mỹ : 9.500
Phân urea TQ đóng bao: 9.050
Phân NPK Korea: 10.150
Phân NPK Philippine: 11.250
Phân kali Cis (LX): 10.450
Phân kali Israel: 10.550
Phân kali Canada: 10.800
Phân DAP Korea: 16.450
Phân DAP Phillipine: 14.400
Phân DAP TQ nâu: 12.250
Phân DAP TQ đen: 12.450
Phân SA TQ : 4.150
Phân SA Korea 5.350
Phân SA Cis (LX): 4.750
Phân SA Nhật trung Vinacam: 5.450
Phân SA Nhật trung Ng Ngọc: 5.800
Phân SA Nhật (Phú Mỹ):
Phân SA Đài Loan:

 

6.250

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: