Giá phân bón urea thế giới ngày 1-2-2013

01-02-2013 in Giá Phân bón

Bảng giá phân bón urea thế giới ngày 1-2-2013
Giá phân bón urea hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón urea Biển Baltic 395-415
Phân bón urea Yuzhnyy (Ucraina) 410-430
Phân bón urea Đông Âu 438-450
Phân bón urea Đông Nam Á 392-400
Phân bón urea Trung Quốc 410-420
Giá phân bón urea hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón urea Trung Đông 410-450
Phân bón urea Ai Cập 495-505
Phân bón urea Mỹ 425-435

 

Xu hướng giá phân bón urea thế giới hiện nay: Vững.

 

Nguồn: FR

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: