Giá phân DAP thế giới ngày 19-1-2013

19-01-2013 in Giá Phân bón

Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn
Phân DAP Mỹ 475-480
Phân DAP Marốc 495-525
Phân DAP Tunisia 470-525
Phân DAP Jordan 500-502
Phân DAP Saudi Arabia 500-510
Phân DAP Biển Đen 475-490
Phân DAP Úc 500-510

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: