Giá phân ure hạt trong thế giới ngày 19-1-2013

19-01-2013 in Giá Phân bón

Giá phân Ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân ure Biển Baltic 375-385
Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) 393-402
Phân ure Đông Âu 408-415
Phân ure Đông Nam Á 392-400
Phân ure Trung Quốc 395-400

 

Giá phân ure thế giới tham khảo ngày 19-1-2013 của FR.

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: