1 tỉ USD nhập khẩu phân bón năm 2013

19-01-2013 in Thị trường Phân bón

Nhập khẩu phân bón năm 2013Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam sẽ chi khoảng 1 tỉ USD để nhập khẩu phân bón năm 2013, giảm so với các năm trước đây. Trên lý thuyết Việt Nam sẽ không cần nhập khẩu phân ure vì sản lượng các nhà máy trong nước đã vượt nhu cầu tiêu thụ.

 

Ước tính trong gần 2,5 triệu phân bón nhập khẩu,  có 100.000 tấn phân NPK, 570.000 tấn phân DAP, 850.000 tấn phân SA và 950.000 tấn phân kali.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự đoán năm nay Việt Nam cần trên 10,3 triệu tấn phân bón các loại, tăng 5% so với năm 2012. Trong số đó, lượng phân ure là 2 triệu tấn, phân kali 950.000 tấn, phân NPK 3,8 triệu tấn, phân SA 850.000 tấn, phân DAP 900.000 tấn, và phân lân 1,83 triệu tấn.

 

Số liệu cho thấy năm 2012, Việt Nam nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn phân bón. Năm 2011 Việt Nam nhập khẩu 4,4 triệu tấn phân bón với kim ngạch nhập khẩu 1,8 tỉ USD, tăng gần 25% về lượng và gần 51% về giá trị so với năm 2010.

 

Năm 2013, các nhà máy trong nước cho ra khoảng trên 8 triệu tấn phân bón, trong đó có 3,7 triệu tấn phân NPK, 1,8 triệu tấn phân lân, 2,2 triệu tấn phân urê, 330.000 tấn phân DAP. Như thế lượng phân lân các loại và phân NPK đã cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước. Đối với phân ure, Việt Nam từ một nước phải nhập khẩu phân bón thì nay đã hoàn toàn tự chủ và thậm chí có dư thừa để xuất khẩu năm 2013.

 

Tuy nhiên các nhà máy sản xuất phân bón trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn từ nạn nhập khẩu phân bón tiểu ngạch, hàng trốn thuế, lượng nhập khẩu vượt nhu cầu…  khiến thị trường khó kiểm soát và cạnh tranh không lành mạnh.

 

Chính phủ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát năng lực sản xuất phân bón trong nước, việc nhập khẩu phân bón và nhu cầu tiêu thụ để dự báo thị trường, đưa ra giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu phân bón cho vụ Đông Xuân 2012 – 2013 và cả năm 2013.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định rằng việc nhập khẩu và sản xuất phân bón sẽ do thị trường quyết định trong thời gian tới. Theo đó, nhà nước nên xóa bỏ bao cấp đầu vào nhằm đưa giá phân bón vận hành theo quy luật cung cầu.

 

VNA, Cục Trồng trọt

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: