Hỏi – đáp: phân supe lân

24-03-2013 in Uncategorized

Supe lân đơn là loại phân như thế nào?

 

Phân supe lân đơn là loại phân chứa nhiều chất trong đó chất chính là phốt phát một canxi (Ca(H2PC>4)2) và thạch cao (CaS04) ngoài ra còn thừa một ít axit nên có phản ứng chua. Lân trong supe chủ yếu là ở dạng tan trong nước.

 

Supe lân viên là loại phân như thế nào?

 

Khi bón supe lân vào đất chua, do chứa nhiều sắt nhôm, supe lân dễ kết hợp với sắt nhôm, phân dễ trở thành khó tan cây không hấp thụ được nữa. Đế tránh hiện tượng này người ta thường tạo hạt phân bón để phân ít tiếp xúc với đất. Đó là supe lân viên. Tuy vậy  đất nhiệt độ ẩm, đặc biệt đất lúa nước, không sản xuất supe lân dạng viên để bón

 

Supe lân kép là loại phân như thế nào?

 

Là loại supe lân trong quá trình sản xuất đã loại bớt thạch cao để nâng cao hàm lượng lân. Có 2 loại: supe lân kép TSP có 46% P2O5 và DSP có 32% P2O5.

 

Supe đơn hay supe kép tốt hơn?

 

Trước đây người ta cho rằng supe lân kép tốt hơn vì bón ít mà cụng cấp được nhiều lân. Gần đây lại thấy rằng loại bỏ mất lưu huỳnh là không đúng vì lưu huỳnh cũng cần cho cây. Supe lân kép có thể có lợi hơn supe đơn ở vùng đất lầy thụt, đất trũng vì ở đây lưu huỳnh sẽ tạo ra H2S có hại. Supe lân đơn sẽ có lợi hơn supe kép ở đất cạn và đặc biệt ở đất kiềm. Ở đây thạch cao có tác dụng giảm hớt độ kiềm của đất.

 

Lưu huỳnh trong supe lân có tác dụng như thế nào?

 

Lưu huỳnh trong supe lân ở dạng thạch cao là chất dùng để cải tạo đất kiềm. Lưu huỳnh còn là chất dinh dưỡng đối với cây. Thiếu lưu huỳnh sự hình thành protit bị giảm. Lưu Huỳnh  cần cho chè, su hào, bắp cải , cây họ thập tự nói chung, cây họ hành tỏi, cây họ đậu. Tuy nhiên trong một số truờng hợp cũng có hại như đã nói ở trên.

 

Supe lân nên bón vào lúc nào?

 

Đối với lúa và hoa màu hàng năm nên bón lót, vì lân rất cần cho sự phát triển hệ rể han đầu, cho sự đẻ  nhánh phân cành, ra mầm mới. Có thể bón thuốc  ra hoa.

 

Có thể dung để bón thúc được không ?

 

Vì là loại dễ tiêu nên khi cần vẫn có thể dùng để bón thúc được . Bón khô hoặc hòa nước để tưới nước.

 

Bón lót và bón thúc supe lân như thế nào?vẫn có được nước tưới

 

Đối với lúa nên bón khi cày bừa. Đối với hoa màu nên bón vào hốc, vào hàng lúc gieo hạt. Nên đảo nhẹ để cho phân lẫn với đất. Đối với cây lâu năm cây ăn quả trộn với phân chuồng cho vào hố khi đặt cây. Hàng năm bón thêm nên bón vào đầu mùa đông cùng với phân chuồng, xới nhẹ hoặc khơi sâu tùy rể cây ăn sâu hay nông, bón và lấp đất lại. Nếu chưa kịp bón lót, bón thúc cho lúa nên bón trước lúc làm cỏ đợt một cùng với phân đạm. Bón xong làm cỏ trộn đều phân. Bón thúc cho hoa màu nên xới sát hàng, bón xong vun đất lấp gốc lại. có thể hòa nước tưới vào thời kỳ sau lúc cây ra hoa hoặc hình thành củ.

 

Có thể dùng supe lân phun lên lá được không?

 

Phân lân là loại thường được dùng để phun lên lá vào thời kỳ trước lúc ra hoa, để giúp cho cây ra nhiều hoa, đậu quả và hạt mẩy. Để tránh cháy lá, nên hòa lkg supe lân với 90 lít nước để phun cho lúa, vói 50 lít nước để phun cho cây ăn quả, 100 lít nước để phun cho rau. Cho thêm một ít tro để giảm độ chua. Sau khi để lặng, lấy nước trong đổ vào hình phun để tránh cháy lá, tắc vòi bình phun.

 

Dùng supe lân để ngâm hạt có ích lợi gì?

 

Axit trong supe lân làm tan sáp ở vỏ hạt, hạt dễ thấm nước, đặc biệt tốt đối với hạt thu hoạch xong gieo lại ngay. Lân được hút vào hạt làm hạt nẩy mầm nhanh, mầm khỏe, ra rễ nhanh. Cũng cần chú ý nồng độ.

 

Nước ta có cơ sở nào sản xuất supe lân?

 

Ở miền Bắc là Công ty Supephotphat và hóa chất Lâm Thao, ở miền Nam là Nhà máy Supephotphat Long Thành (Đồng Nai) thuộc Công ty phân bón miền Nam. Sản phẩm của hai công ty này là supephotphat bột chất lượng tốt.

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: