Phân bón vi sinh

12-02-2013 in Các loại Phân bón

Làm phân bón vi sinh từ vỏ cà phêPhân bón vi sinh là chế phẩm, có chứa một hoặc nhiều chủng vi sinh vật sống, có ích cho cây trồng đã được tuyển chọn, có sức lao động cao, sử dụng bón vào đất hoặc xử lý cho cây để cải thiện hoạt động của vi sinh vật trong đất vùng rễ cây.

 

Phân bón vi sinh giúp tăng cường sự cung cấp các chất dinh dưỡng từ đất cho cây trồng, cung cấp chất điều hòa sinh trưởng, các loại men, vitamin có lợi cho các quá trình chuyển hóa vật chất, cung cấp kháng sinh để giúp cho cây trồng có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh hại, góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất nông sản và tăng độ màu mỡ của đất.

 

Các loại phân bón vi sinh chủ yếu:

 

+ Phân bón vi sinh cố định đạm (N): giúp ích cho rễ cây thêm đạm cho cây, cộng sinh với cây họ đậu (papilionoideae)… Phân bón vi sinh cố định đạm sống tự do như phân azotobacterin, dùng để xử lý hạt giống, làm cây tăng năng suất 5% đến 10% so với bình thường. Ngoài ra còn có các vi khuẩn làm cố định đạm như rong (tảo), lam.

 

+ Phân bón vi sinh phân giải lân: có khả năng phân giải các hợp chất hữu cơ có chứa lân phốtpho, phân giải chất lân khó tan thành lân dễ tan để cây trồng có thể hấp thu được bình thường. Phân bón vi sinh phân giải lân có tác dụng cung cấp thêm lân (P) cho cây trồng, kích thích hoạt động của các vi sinh vật khác trong đất, cung cấp các chất điều hòa sinh trưởng và nhất là cung cấp các chất kháng sinh phòng chống sâu bệnh hại cây trồng.

 

+ Phân bón vi sinh phân giải kali: đây là phân hay chế phẩm có chứa các chủng vi sinh vật, có khả năng phân giải các hợp chất chứa kali như silicat thành các muối kali dễ tan trong cây, góp phần tăng năng suất và phẩm chất nông sản. Nó còn cung cấp chất điều hòa sinh trưởng và chất kháng sinh cho cây trồng. Phối hợp với các vi sinh vật khác trong đất để cải thiện tính chất đất.

 

+ Phân bón vi sinh phân giải cellulose: đây là loại phân hay chế phẩm có chứa nhiều loại nấm và xạ khuẩn có khả năng phân giải mạnh chất cellulose. Có tác dụng chế biến phân rác, ủ phân chuồng, tăng cường quá trình phân giải các xác bã thực vật trong đất cung cấp các dưỡng chất dễ tiêu cho cây trồng, cải thiện độ màu mỡ của đất.

 

VHDT

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: