Sự gia tăng nhu cầu lương  thực ở các nước đang phát triển Châu  cũng thấy được  qua việc tăng giá cả lương thực. Đặc biệt đối với những loại ngũ cốc ổn định như lúa gạo, lúa mì.   Nếu giá cả phân bón tương đối ổn định. Tỷ suất lợi nhuận của việc sử dụng phân bón có thể gia tăng và như […]

Hiện nay chúng ta hoàn toàn khẳng định việc sản xuất phân phức-hỗn hợp là một tiến bộ kỹ thuật trong công nghiệp, phân phức-hỗn hợp là có tính khoa học, thực tiễn, xã hội trong sản xuất nông nghiệp và ngày càng phát triển với đa dạng chủng loại, với chất lượng cao, với chức năng không chỉ nâng cao hiệu qủa kinh tế, hiệu […]

Đầu thập kỷ 1930, bên cạnh các loại phân đơn đạm Sunfat, đạm nitrat, supe lân đơn, kali clorua, kali sunphat…, một số loại phân phức hợp, phân trộn chứa 2 hoặc 3 nguyên tố dinh dưỡng đa lượng N,P,K xuất hiện ở dạng bột. Nhưng mãi đến đầu năm của thập kỷ 1960, những loại phân phức hợp, phân trộn ở dạng hạt, có hàm […]

Hiện nay trong việc sản xuất phân phức-hỗn hợp có 3 phương pháp sản xuất chủ yếu: – Sản xuất phân phức như DAP, MAP – Sản xuất phân bón phức – Sản xuất phân hỗn hợp (trộn)   Tùy theo điều kiện từng nước để định ra các phương pháp sản xuất, nhưng dưới góc độ phục vụ sản xuất nông nghiệp nên: – Sản […]

Về sản xuất phân NPK – Cần đổi mới công nghệ để nâng cao số lượng phân hỗn hợp, đặc biệt phải nâng cao hàm lượng các chất dinh dưỡng trong phân, tiến tới các loại phân hổn hợp đều được sán xuất dưới dạng phân phức hợp trên quy trình đồng nhất. Điều này gỉai thích vì sao bà con nông dân thích dùng phân […]

Để đánh giá được đầy đủ hiện trạng sản xuất phân hổn họp ờ Việt Nam, cần thiết phải hiểu được phân loại các dạng phân này.   + Phụ thuộc vào trạng thái người ta chia phân hỗn hợp thảnh 2 dạng: 0 Dạng rắn. 0 Dạng lỏng. + Phụ thuộc vào phương pháp sản xuất, phân hỗn hợp có thể chia thành các dạng […]

1. Xu hướng trong công nghiệp sản xuất phân bón NPK: – Đa dạng hóa các chủng loại phân bón. Trên thế giới hiện nay có hàng trăm loại phân bón khác nhau chứa các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi tượng, ở thể rắn hoặc lỏng, ở dạng phân đơn hoặc phân hỗn hợp với tỷ tệ các chất dinh dưỡng khác […]

Sử dụng phân hóa học ở nước ta để thâm canh cây trồng đã tăng liên tục trong 20 năm qua, trong đó tốc độ sử dụng phân đạm và lân tăng nhanh hơn kali. Mức tăng hàng năm đối với phân đạm là 7% và lân 8%.   Tốc độ sử dụng phân kali phải tăng nhanh hơn đạm và lân trong thời gian tới […]

Tiêu thụ phân bón cân đối

Đăng ngày 31.07.2013 in Bón phân cho cây

Việc cung cấp các dưỡng chất có liên quan mật thiết và trưc tiếp đến việc tăng năng suất và sản lượng lương thực. Mức tăng năng suất này luôn lệ thuộc vào lượng dưỡng chất được cung cấp tương ứng. Điều có thể thấy được là nguồn phân hữu cơ thường không đủ và kém hiệu quả kinh tế để cung cấp số lượng dưỡng […]

Sản xuất lương thực ở châu Á

Đăng ngày 24.07.2013 in Bón phân cho cây

Trong tổng số trên 1 tỉ tấn ngũ cốc được thu hoạch, sản lượng từ các nước đang phát triển ở châu Á chiếm 47% trong khi dân số ở mức gần 60% dân số thế giới. Điều này nói lên sự mất cân đối của các nước châu Á về lương thực so với thế giới.   Sụ mất cân đối về sản xuất lương […]

1234567891011121314151617