Giá Phân bón

Sự gia tăng nhu cầu lương  thực ở các nước đang phát triển Châu  cũng thấy được  qua việc tăng giá cả lương thực. Đặc biệt đối với những loại ngũ cốc ổn định như lúa gạo, lúa mì.   Nếu giá cả phân bón tương đối ổn định. Tỷ suất lợi nhuận của việc sử dụng phân bón có thể gia tăng và như […]

Giá cả phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn Phân bón DAP Mỹ 460-470 Phân bón DAP Marốc 490-510 Phân bón DAP Tunisia 505-515 Phân bón DAP Jordan 490-495 Phân bón DAP Saudi Arabia 490-495 Phân bón DAP Biển Đen 470-475 Phân bón DAP Úc 544-546 Phân bón DAP Trung Quốc 480-490 Giá cả phân bón MAP (fob, hàng xá)USD/tấn Phân bón MAP Biển Đen 470-475 […]

Giá phân bón thị trường thế giới 8-6-2013: Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn Phân DAP Mỹ 470-477 Phân DAP Marốc 490-510 Phân DAP Tunisia 505-515 Phân DAP Jordan 490-495 Phân DAP Saudi Arabia 500-505 Phân DAP Biển Đen 470-475 Phân DAP Úc 544-546 Phân DAP Trung Quốc 487-502 Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn Phân ure Biển Baltic 315-320 Phân ure Yuzhnyy (Ucraina) […]

Bảng giá phân bón trong nước ngày 28-05-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.020 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ: 9.620 Phân Indonesia đóng bao: 9.220 Phân Urea Trung Quốc: 8.870 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.270 Phân kali Cis (LX): 10.530 Phân kali Israel: x Phân kali Canada: 10.390 Phân DAP Korea: 15.900 Phân DAP […]

Giá cả phân bón trong nước ngày 21-05-2013: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.200 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ: 9.700 Phân urea Indonesia đóng bao: 9.230 Phân urea Trung Quốc: 8.850 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.270 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.400 Phân DAP Korea: 15.930 Phân DAP Phillipine: […]

Giá phân bón thế giới hiện tại ngày 18-5-2013 Giá phân DAP (hàng xá, fob) USD/tấn Phân DAP Mỹ 465-468 Phân DAP Marốc 505-530 Phân DAP Tunisia 525-530 Phân DAP Jordan 496-497 Phân DAP Saudi Arabia 510-513 Phân DAP Biển Đen 482-488 Phân DAP Úc 540-545 Phân DAP Trung Quốc 487-502 Giá phân ure hạt trong (fob) USD/tấn Phân ure Biển Baltic 340-345 Phân ure Yuzhnyy […]

Giá phân bón trong nước ngày 14-5-2013: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.450 Phân đạm Ninh Bình: Phân đạm Phú Mỹ: 9.900 Phân Indo đóng bao: 9.230 Phân Urea TQ : 9.050 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.300 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.950 Phân DAP Phillipine: 14.150 Phân DAP […]

Giá cả phân bón thế giới 11-5-2013: Giá cả phân bón DAP (fob, hàng xá) USD/tấn Phân bón DAP Mỹ 485-490 Phân bón DAP Marốc 505-515 Phân bón DAP Tunisia 505-515 Phân bón DAP Jordan 500 Phân bón DAP Saudi Arabia 510-513 Phân bón DAP Biển Đen 490-495 Phân bón DAP Úc 540-545     Giá cả phân bón MAP (fob, hàng xá) USD/tấn Phân bón […]

Bảng giá phân bón: thị trường trong nước 7-5-2013

Đăng ngày 07.05.2013 in Giá Phân bón

  Bảng giá phân bón thị trường trong nước ngày 7-5-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân ure Cà Mau: x Phân ure Ninh Bình: x Phân ure Phú Mỹ: 10.000 Phân ure Indonesia đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.400 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.970 Phân DAP Phillipine: […]

Giá phân bón trong nước 2-5-2013

Đăng ngày 02.05.2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón trong nước ngày 2-5-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.420 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ : 10.000 Phân Indo đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.320 Phân NPK Philippine: 11.400 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.970 Phân DAP Phillipine: 14.180 Phân DAP TQ […]

12345