Liên hệ

17-01-2013

Liên hệ

Tinphanbon.com là trang web chuyên về thông tin thị trường phân bón, giới thiệu đặc tính các loại phân bón và cách bón phân cho cây trồng. Về giá cả phân bón trong nước, trang web tham khảo thông tin cập nhật từ công ty Nam Sơn chuyên kinh doanh sỉ phân bón tại TP.HCM (0917.944.086 - 0918.467.086). Tinphanbon.com hân hạnh kết nối và chia sẻ thông tin với các nhà kinh doanh, sản xuất phân bón, đặc biệt là người tiêu dùng và nhà nông. Vui lòng liên lạc Tinphanbon.com theo địa chỉ thư điện tử tinphanbon @ gmail.com hoặc theo mẫu liên lạc dưới đây.