Giá phân bón ure thế giới ngày 25-1-2013

25-01-2013 in Giá Phân bón

Giá phân bón ure hạt trong (fob) USD/tấn
Phân bón ure Biển Baltic 375-385
Phân bón ure Yuzhnyy (Ucraina) 402-405
Phân bón ure Đông Âu  422-427
Phân bón ure Đông Nam Á 392-400
Phân bón ure Trung Quốc 395-405
Giá phân bón ure hạt đục (fob) USD/tấn
Phân bón ure Trung Đông 395-425
Phân bón ure Ai Cập 490 485
Phân bón ure Mỹ 415-422

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: