Bón phân cho cây bông vải

18-04-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân cho cây bông vảiHiện tượng thiếu phân bón ở bông vải thể hiện như thế nào?

Thiếu đạm, cây bông vải có lóng ngắn, thân nhỏ, lá nhỏ, màu sắc vàng vọt, lá dưới gốc rụng sớm, nụ ít và hay rụng; do đó năng suất thấp và chất lượng bị ảnh hưởng, chiều dài giảm, hạt bé đi, tỉ lệ nảy mầm thấp. Thiếu lân, sinh trưởng của bông bị ngừng lại, cây chín muộn. Thiếu kali thân nhỏ, sợi bông ngắn, độ bền kém.

 

Cách bón cho bông vải ra sao?

 

Trên 1 hecta thường dùng 10 tấn phân chuồng để bón lót (rải đều phân trên ruộng và cày lật); khoảng 230 kg sunfat amon, 150 kg supe lân và 80 kg clorua kali. Đạm chỉ bón một phần nhỏ (20 – 30 % lượng phân cả năm) trước khi gieo, 50 – 70 % bón khi ra nụ và 20 – 30% còn lại bón lúc bông vải chớm nở hoa. Phân kali và phân lân bón một phần trước khi gieo, còn lại bón lúc ra nụ. Tất cả các loại phân khoáng nên bón nóng, tương đối xa gốc cây bông vải (khoảng 20 cm).

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: