Bón phân đạt yêu cầu như thế nào?

25-01-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân đạt yêu cầu cho cây cà phêTrong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm bón phân đạt yêu cầu cho cây trồng là như thế nào.

 

1. Bón phân vừa đủ

 

Cây trồng cần một lượng phân, loại phân nhất định. Trong trường hợp bón quá nhiều phân sẽ gây bất lợi cho cây trồng. Nồng độ hóa học cao có thể gây hại trực tiếp lên cây trồng và gây hại gián tiếp lên nông sản, môi trường sinh thái…

 

Ở mỗi giai đoạn sinh trưởng, cây trồng có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, do vậy không phải cứ bón phân nhiều là tốt. Khi bón nên bón một lượng vừa đủ, bón làm nhiều lần để cây trồng tiếp nhận chất dinh dưỡng một cách tốt nhất.

 

2. Bón phân để mang lại hiệu quả kinh tế cao

 

Hiệu quả kinh tế từ việc bón phân được biểu hiện trên nhiều phương diện khác nhau: năng suất cây trồng tăng lên, giá trị trên một đơn vị diện tích được nâng cao, giữ ổn định và cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ nguồn nước và không gây ô nhiễm môi trường sinh thái…

 

Trong nhiều trường hợp nâng suất cảy trồng được tăng lân nhưng chưa hẳn đã mang lại hiệu quả kinh tế, điều đó được biểu hiện qua hai khía cạnh:

 

– Phân bón thường mang lại hiệu quả kinh tế cao, khi lượng phân sử dụng hợp lý. Hiệu quả kinh tế này tăng dần lên đến một giới hạn nào đó. Giới hạn đó cao hoặc thấp còn tuỳ thuộc vào đặc điểm của giống, đất đai, kỹ thuật canh tác… Khi vượt qua giới hạn đó thì hiệu quả việc sử dụng phân bón giảm dần và đến lúc hết tác dụng.

 

– Khi bón phân, thấy năng suất cây trồng tăng lên rõ rệt và hiệu quả kinh tế mang lại đáng kể. Cứ tiếp tục như vậy phân bón được đưa vào sử dụng, năng suất cây trồng vẫn tăng đều. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, hiệu quả của việc sử dụng phân bón giảm xuống. Nếu không có biện pháp xử lý kịp thời mà cứ tiếp tục đưa phân bón vào thì hiệu quả kinh tế giảm hẳn.

 

VHDT

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: