Bón phân và môi trường sinh thái

06-02-2013 in Bón phân cho cây

Việc bón phân ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh tháiTrong quá trình bón phân, do bất cẩn hoặc không thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật,  con người àm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Điều đó được biểu hiện như sau:

 

– Bón thừa phân đạm, cây trồng không sử dụng hết do bào mòn và rửa trôi làm nước ngầm có nhiều nitrat có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

 

– Sản xuất các loại phân hữu cơ không đúng phương pháp gây ô nhiễm.

 

– Sử dụng phân hữu cơ không qua xử lí, chế biến (phân chuồng, phân bắc tươi, nước cống rãnh), làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường không khí.

 

– Sự xuất hiện của hiện tượng phú dưỡng. Đó là sự tích luỹ các chất hữu cơ có nguồn gốc phế thải từ động vật, thực vật, các muối nitrat, phôtphat rửa trôi từ các ruộng được bón phân vào các ao hồ, sông suối làm cho các loại tảo, vi sinh vật yếm khí phát triển mạnh, gây ô nhiễm nguồn nước và toả khí độc vào không khí.

 

VHDT

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: