Bón phân cho cây chè

07-03-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân cho cây chèChè là cây công nghiệp dài ngày, sản phẩm là búp chè chỉ chiếm 8-13% sinh khối của cây, lại thu hái nhiều lần trong năm. Để có sản lượng búp chè cao, hàng năm cần cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây.  Chè sinh trưởng và phát triển mạnh vào mùa mưa, cây cho nhiều búp. Quy trình bón phân cho chè:

 

Bón lót: Rạch hàng sâu 40-45cm, bón 20-30 tấn phân chuồng hoặc phân xanh, phân hữu cơ + 500kg phân supe lân/ha. Sau đó lấp lại để vài tuần rồi gieo hạt.

 

Bón khi dăm cành:

Sau khi cắm hom 2 tháng, bón 5g phân urê + 4g phân supe lân + 7g phân clorua kali cho 1 hom.

Sau khi cắm hom 4 tháng bón 14g phân urê + 4g phân supe lân + l0g phân clorua kali cho 1 hom.

Sau khi cắm hom 6 tháng bón 18g phân urê + 8g phân supe lân + 14g phân clorua kali cho 1 hom.

 

Bón thời kỳ 1-3 tuổi:

Chè 1 tuổi: bón 30kg phân urê + 30kg phân kali/ha. Bón 1 lần vào tháng 6-7. Phân bón trộn đều vào nhau, bón sâu 6-8cm cách gốc cây 20 – 30cm. Bón phân xong lấp kín đất.

Chè 2 tuổi: bón 15 – 20 tấn phân hữu cơ + 100kg phân lân. Bón 1 lần vào tháng 11 – 12. Phân bón được trộn đều bón vào rãnh cuốc sâu 15 cm, cách gốc cây 20-30cm. Bón phân xong rồi lấp đất kín.

Chè 2-3 tuổi: bón 60kg phân urê + 60kg phân lân. Bón thành 2 lần vào tháng 3-4 và 8-9. Phân bón trộn đều, bón vào rãnh như ở chè 2 tuổi.

 

Bón cho chè sản xuất:

Người ta căn cứ vào sản lượng búp chè thu được hàng năm để bón phân. Lượng phân tăng dần cùng với năng suất của chè.

Nếu năng suất chè thu được dưới 6 tấn búp/ha bón 80-120kg phân urê + 40-60kg phân kali/ha. Chia làm 3-5 lần để bón trong khoảng thời gian từ tháng 1-9.

Năng suất chè nếu đạt từ 60-10 tấn búp/ha, thì bón 120 – 160kg phân urê + 60-80kg phân kali/ha. Chia làm 3-5 lần để bón, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10.

Đối với năng suất đạt trên 10 tấn/ha búp. Bón 160-200kg phân kali + 80 – l00kg phân kali. Chia làm 5-6 lần để bón trong khoảng thời gian từ tháng 1-10. Phân kali có thể chia làm 2 lần để bón, bón tập trung vào khoảng thời gian từ tháng 1-7.  Sau những lần đốn đau chè, cần bón thêm phân hữu cơ vào cuối năm.

 

VHDT

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: