Hỏi đáp bón phân cho cây chuối

16-04-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân cho cây chuốiVai trò của N, P, K đối với cây chuối như thế nào?

 

Đạm làm cây ra hoa kết quả sớm hơn; kali làm quả to, sản lượng tăng, quả ngọt và thơm hơn, lân làm phẩm chất quả tốt, cây chống được bệnh nám, cuống lá cứng hơn.

 

Lượng phân và cách bón cho chuối ra sao?

 

Lượng bón căn cứ vào sản lượng thu hoạch. Ví dụ như ở Đài Loan, để thu hoạch 25 tấn/ha cần bón cho 1 hecta 50 kg N, 12,5 kg P2O5, 120 kg K2O; nhưng muốn thu hoạch 40 tấn/ha, phải bón 80 kg N, 20 kg P2O5, 245 kg K2. Bón nóng vì rễ chuối ăn nổi. Ngoài ra, trên một gốc chuối, nên bón từ 30 đến 50 kg phân chuồng.

 

Bón lót và bón thúc cho cây chuối như thế nào?

 

Bốn lót toàn bộ phân chuồng và phân lân khi trồng. Còn lượng phân đạm và kali có thể bón thúc cho vườn chuối, chia làm 3 lần.

Lần thứ nhất: bón vào tháng 2, tháng 3, bón 25% lượng phân bón trong năm. Đợt này có tác dụng kích thích sự hoạt động của bộ rễ sau một mùa đông, thúc đẩy cây bước vào thời kỳ sinh trưởng.

Lần thứ hai: bón vào tháng 5, tháng 6, bón 50% lượng phân bón trong năm.

Lần thứ ha: Bón vào tháng 9, tháng 10, bón 25% lượng phân bón trong năm, nhằm bổ sung dinh dưỡng, tăng cường khả năng chống rét, chống hạn cho cây. Nếu bón muộn quá, hiệu lực của phân sẽ giảm.

 

Bón phân vào lúc nào là tốt nhất?

 

Với chuối mới trồng, thì bón thúc vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 là đợt bón quan trọng nhất, vì cây ở giai đoạn phân hóa mầm hoa. Với chuối lưu niên, tốt nhất là bón vào tháng 5, tháng 6. Kết hợp nhìn cây mà bón. Thấy lá xanh nhiều, dày, ít rách thì không bón đạm nữa.

 

Có nên phun đạm lên lá chuối không?

 

Nên, đây là cách bón rất có tác dụng làm tăng sản lượng. Tốt nhất là phun vào buổi chiều tối.

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: