Uncategorized

Supe lân đơn là loại phân như thế nào?   Phân supe lân đơn là loại phân chứa nhiều chất trong đó chất chính là phốt phát một canxi (Ca(H2PC>4)2) và thạch cao (CaS04) ngoài ra còn thừa một ít axit nên có phản ứng chua. Lân trong supe chủ yếu là ở dạng tan trong nước.   Supe lân viên là loại phân như thế […]