Giá cả phân bón trong nước 26-03-2013

26-03-2013 in Giá Phân bón

Giá cả phân bón trong nước ngày 26-03-2013
Giá phân bón đồng/kg
Phân đạm Cà Mau 9.450
Phân đạm Ninh Bình x
Phân đạm Phú Mỹ 9.600
Phân Indonesia đóng bao 9.250
Phân NPK Korea 10.300
Phân NPK Philippine 11.250
Phân kali Cis (LX) 10.450
Phân kali Israel 10.450
Phân kali Canada 10.500
Phân DAP Korea 16.350
Phân DAP Phillipine 14.250
Phân DAP Trung Quốc nâu 12.650
Phân DAP Trung Quốc đen 12.400
Phân SA Trung Quốc  x
Phân SA Korea 5.450
Phân SA Cis (LX) 4.900
Phân SA Nhật trung Vinacam 5.550
Phân SA Nhật trung Nguyên Ngọc 5.900
Phân SA Nhật (vàng) 5.400
Phân SA Đài Loan 6.100

 

Giá cả phân bón trong nước ngày 26-03-2013 – nguồn tham khảo: công ty phân bón Nam Sơn, Q.7, TP.HCM.

TinPhanbon.com

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: