Phân Kali

1. Xu hướng trong công nghiệp sản xuất phân bón NPK: – Đa dạng hóa các chủng loại phân bón. Trên thế giới hiện nay có hàng trăm loại phân bón khác nhau chứa các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi tượng, ở thể rắn hoặc lỏng, ở dạng phân đơn hoặc phân hỗn hợp với tỷ tệ các chất dinh dưỡng khác […]

Sử dụng phân hóa học ở nước ta để thâm canh cây trồng đã tăng liên tục trong 20 năm qua, trong đó tốc độ sử dụng phân đạm và lân tăng nhanh hơn kali. Mức tăng hàng năm đối với phân đạm là 7% và lân 8%.   Tốc độ sử dụng phân kali phải tăng nhanh hơn đạm và lân trong thời gian tới […]

Bảng giá phân bón trong nước ngày 28-05-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.020 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ: 9.620 Phân Indonesia đóng bao: 9.220 Phân Urea Trung Quốc: 8.870 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.270 Phân kali Cis (LX): 10.530 Phân kali Israel: x Phân kali Canada: 10.390 Phân DAP Korea: 15.900 Phân DAP […]

Giá cả phân bón trong nước ngày 21-05-2013: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.200 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ: 9.700 Phân urea Indonesia đóng bao: 9.230 Phân urea Trung Quốc: 8.850 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.270 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.400 Phân DAP Korea: 15.930 Phân DAP Phillipine: […]

Giá phân bón trong nước ngày 14-5-2013: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.450 Phân đạm Ninh Bình: Phân đạm Phú Mỹ: 9.900 Phân Indo đóng bao: 9.230 Phân Urea TQ : 9.050 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.300 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.950 Phân DAP Phillipine: 14.150 Phân DAP […]

  Bảng giá phân bón thị trường trong nước ngày 7-5-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân ure Cà Mau: x Phân ure Ninh Bình: x Phân ure Phú Mỹ: 10.000 Phân ure Indonesia đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.400 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.970 Phân DAP Phillipine: […]

Giá phân bón trong nước ngày 2-5-2013 tại TP.HCM: Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.420 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ : 10.000 Phân Indo đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.320 Phân NPK Philippine: 11.400 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.450 Phân DAP Korea: 15.970 Phân DAP Phillipine: 14.180 Phân DAP TQ […]

Bảng giá phân bón trong nước ngày 23-4-2013: Giá phân bón đồng/kg Phân ure Cà Mau: 9.430 Phân ure Ninh Bình: x Phân ure Phú Mỹ : 9.980 Phân ure Indonesia đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.430 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.500 Phân DAP Korea: 15.950 Phân DAP Phillipine: 14.200 Phân DAP Trung […]

Bảng giá phân bón trong nước 17-4-2013

Đăng ngày 17.04.2013 in Giá Phân bón

Bảng giá phân bón trong nước ngày 17-4-2013 Giá phân bón đồng/kg Phân đạm Cà Mau: 9.420 Phân đạm Ninh Bình: x Phân đạm Phú Mỹ: 9.800 Phân Indonesia đóng bao: 9.230 Phân NPK Korea: 10.300 Phân NPK Philippine: 11.400 Phân kali Cis (LX): 10.500 Phân kali Israel: 10.500 Phân kali Canada: 10.500 Phân DAP Korea: 16.000 Phân DAP Phillipine: 14.200 Phân DAP Trung Quốc nâu: […]

Phân kali và cây trồng

Đăng ngày 10.04.2013 in Bón phân cho cây

Kali có tác dụng như thế nào đối với cây?   Tuy không phải là thành phần cấu tạo nên tế bào thực vật nhưng kali rất quan trọng đối với cây trồng. Có 60 loại men trong cây cần kali để hoạt động. Kali xúc tiến quá trình quang hợp, hình thành và vận chuyển đường bột trong cây. Nó rất cần cho cây lấy […]

1234