Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất E-F

23-01-2013 in Các loại Phân bón

ECe Độ dẫn điện của dung dịch trích bão hòa – Độ dẫn điện của một chất trích từ đất được bão hòa với nước cất. Đơn vị là S/m hoặc dS/m qui về 25oC.

Economic optimum

Tối hão kinh tế

–  Mức lợi nhuận cao nhất có được từ tính toán giá trị hoa màu và chi phí phân bón.
Electrical conductivity (EC) Độ dẫn điện – Độ dẫn điện của dung dịch trích từ đất. Thường dùng để ước lượng hàm lượng muối hòa tan trong dung dịch.
Enzyme Phân hóa tố – Bất kỳ số lượng protein được tạo ra trong tế bào của sinh vật sống và nó có chức năng như chất xúc tác trong các tiến trình hóa học.
Essential [chemical] elements Các nguyên tố thiết yếu – Các nguyên tố được cây trồng yêu cầu để hoàn thành chu kỳ sống bình thường của chúng, bao gồm các nguyên tố C, H, O, P, K, N, S, Ca, Fe, Mg, Mn, Cu, B, Zn, Co, Mo, Cl, và Na.
Eutrophication Sự phú dưỡng – Sự làm giàu dưỡng chất của ao, hồ và các nguồn nước khác mà nó kích thích sự sinh trưởng của các thuỷ sinh vật, điều này dẫn đến sự thiếu oxy trong nguồn nước.
Exchangeable anion Anion trao đổi Ion mang điện tích âm bị cầm giữ ở phía trên hoặc gần bề mặt của phần tử rắn mang điện tích dương, ion bị cầm giữ này dễ dàng được thay thế bởi các ion mang điện tích âm khác (thí dụ thay thế bởi Cl). 
Exchangeable cation Cation trao đổi – Ion mang điện tích dương bị cầm giữ ở phía trên hoặc gần bề mặt phần tử rắn mang điện tích âm và nó có thể thay thế bởi ion khác mang điện tích dương có trong dung dịch. Đơn vị là cmol (+)/kg.
Exchangeable sodium percentage Phần trăm Na trao đổi – Mức độ mà phức hệ ngoại hấp của đất bị Na chiếm chỗ, được diễn tả bằng công thức sau:
Farmyard manure (manure, dung) Phân chuồng –  Phân hữu cơ có chứa cơ bản các chất phân, nước tiểu động vật và rơm rạ.
Fertigation Bón tưới – Bón phân bằng cách hòa tan phân bón trong nước tưới.
Fertilization Sự bón phân – Gồm mọi phương diện sử dụng phân bón để cải thiện tăng trưởng cây trồng và phì nhiêu đất.
Fertilization, foliar Sự bón phân qua lá – Phân lỏng pha loãng được bón lên lá cây.
Fertilizer Phân bón – Các chất rắn, lỏng hoặc khí có chứa một hoặc nhiều dưỡng chất ít nhiều hữu dụng đối với cây trồng mà nó hoạt động cơ bản trên thành phần hoá học của phì nhiêu đất.
Fertilizer acid-forming Phân chua sinh lý -Loại phân mà sau khi bón vào đất nó sẽ phản ứng với đất làm gia tăng độ chua và làm pH đất giảm.
Fertilizer distributor Máy bón phân – Thiết bị được sử dụng để bón phân theo nhiều cách, bao gồm bón rải, bón vùi, v.v…
Fertilizer grade        Hàm lượng dưỡng chất trong phân bón – Phần trăm các nguyên tố dinh dưỡng chính cho cây trồng có chứa trong phân bón. Hàm lượng phân tích này được chỉ định như N-P2O5-K2O; hoặc cũng có thể là N-P-K trong một số trường hợp.
Fertilizer mixed Phân hỗn hợp – Hai hoặc nhiều loại phân bón được pha trộn hoặc tạo thành hỗn hợp viên. Thuật ngữ này bao gồm các hỗn hợp có dạng bột trộn khô, tạo viên, dung dịch, huyền phù hoặc bột sệt.
Fertilizer nutrient Dưỡng chất phân bón –  Gồm các dưỡng chất N,P và K, đôi khi bao gồm các nguyên tố khác có trong phân, thí dụ Mg, S.
Fertilizer ratio
Tỉ số dưỡng chất trong phân bón
– Thành phần tương đối của các chất dinh dưỡng chính trong phân bón được chia cho tử số chung, thí dụ thành phần phân bón có hàm lượng 10-6-4 và 20-12-8 sẽ có tỉ số là 5-3-2.
Fertilizer recommendation Khuyến cáo phân bón – Khuyến cáo cho việc bón loại phân và lượng phân dựa vào phân tích đất và/hoặc thông tin khác trên đất và cây trồng.
Fertilizer requirement Nhu cầu phân bón – Số lượng của một loại phân bón cần thiết để gia tăng độ hữu dụng dưỡng chất trong đất và để làm tăng sinh trưởng cây trồng.
Fertilizer top-dressed Bón phân rải – Phân được bón rải trên mặt đất sau khi cây đã được trồng.
Formula (analysis) Công thức phân bón – Hàm lượng dưỡng chất trong phân bón được biểu diễn theo thứ tự N-P-K ở dạng nguyên tố hoặc oxid P và K tuỳ theo  qui định nhà sản xuất.

 

 

Ngô Ngọc Hưng

 

Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất C-D

Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất E-F

Thuật ngữ phân bón và phì nhiêu đất G-J

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: